Busten

Oven for trappen, på toppen af Kirkebakken står mindesmærket for byplanarkitekt Egil Fischer. Det er udført af granit med bronzebuste, tegnet af stadsarkitekt Bent Christiansen. Busten er modelleret af Carla Christiansen i 1945. Året efter Egil Fischers død i 1963 blev hans urne nedsat i indviet jord ved mindesmærket. Hans hustru Olga Fischer, der levede til 2004, er ligeledes begravet her.

Som et led i projektet Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som ferieområde er der etableret en ny trappe op til busten. Uhensigtsmæssig bevoksning er fjernet, alléer er genplantet og veje og torve er genoprettet. Fischers oprindelige byplanidé kan nu, næsten 100 år efter, igen aflæses i området.

Kulturaksen, den ene af byplanens to hovedakser, danner en åbning gennem parken med udsyn fra busten på bakken – helt ned til stranden og havet mod syd. Langs denne akse ligger Stadion med løbebane og boldbane og det rekreative parkområde Grønningen.

Kirkebakken har sit navn på grund af, at der oprindelig var planlagt en kirke på toppen af bakken. Nord for bakken ligger det smukke skovområde, som Fischer i sin plan kaldte Naturparken. Herfra kan man fortsætte gåturen ad de nye stier ind i Lyngsbækgård Plantage.

EF2