Vesthaven

Fra denne lille lund er her udsigt over engen til Mols Bjerges skovklædte bakker i det fjerne.  Store arealer i bakkerne hører til ejendommen Nedre Strandkær, som Ellen Dahl i 1924 købte af Egil Fischer.

Ellen Dahl (1886 – 1959) var gift med overretssagfører Knud Dahl. Hun var ud af Dinesenfamilien og søster til Karen Blixen. Egil Fischer og Ellen Dahl samarbejdede i en årrække, og sammen fik de blandt andet tinglyst de servitutter og senere fredninger, som har været medvirkende til at skabe grundlag for etableringen af den nuværende Nationalpark Mols Bjerge.

Ellen Dahl skænkede i 1951 Nedre Strandkær med de tilhørende jorder på 155 hektar til Naturhistorisk
Museum i Aarhus, som etablerede Molslaboratoriet. Hun beholdt sit sommerhus Lille Strandkær, som Fischer havde tegnet i 1926. Her tilbragte hun flere måneder om året. Huset er stadig i familiens eje.

Molslaboratoriet tilbyder naturvejledning, feltbaseret undervisning, kursusfaciliteter og ophold. På arealerne forskes der i jordbundsøkologi, landskabspleje, flora og fauna. Som et led i naturplejen afgræsses dele af området af Galloway kvæg, og lige nu støtter
Danmarks Natur Fond et græsningsforsøg med udsætning af vildheste.

Det kan anbefales at fortsætte turen ad stierne fra Vesthaven og Egil Fischers Ferieby ind i stisystemerne i Mols Bjerge.

Vesthaven