Revitaliseringsprojektet

Revitaliseringen af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som ferieområde og etableringen af Oplevelsesplads Femmøller Strand har skabet grundlag for nye aktiviteter og øget oplevelsesmulighederne for turister og besøgende i en unikke kulturhistorisk ramme. Sigtelinierne og de arkitektoniske detaljer leder den besøgende umærkeligt gennem parken til de udvalgte nedslagspunkter, hvor forskellige lag i historien formidles, f.eks. den særegne arkitektur, der præger området. Med projekter træder den oprindelige plan for området igen tydeligt frem og landskabsoplevelsen kan igen umiddelbart aflæses og opleves. Det hele bindes sammen af en levende og vedkommende kulturhistorisk formidling og tydelig skiltning i hele området, der giver de besøgende en sammenhængende oplevelse og forståelse af områdets historiske baggrund og oprindelige idé.

Grundejerforeningen Femmøller Strand

Kulturhistorisk registrering

Aktiviteterne i området omfatter blandt andet antik- og loppemarkeder i den centrale del af parken. Områdets borde- og bænkesæt er frit tilgængelige og stadion kan anvendes af alle til boldspil, petangue, kroket, ligesom parken overalt må anvendes til picnic og almindeligt ophold. I sommerperioden vil Nationalparkens guider være tilgængelige ved stranden, hvor de vil stå for formidling af naturen i havet og ved kysten. Caféerne, hotellerne og de små bed & breakfast vil byde gæster velkomne og yde god forplejning, og markedsvognene vil tilbyde lokalt producerede fødevarer og kunsthåndværk.

……………….

Med projektet ”Revitalisering af Egil Fischers Ferieby og Femmøller Strand som ferieområde” er der i perioden 2014–16 udført et omfattende restaurerings- og genopretningsarbejde med det formål at synliggøre, formidle og genskabe den unikke kulturarv, som den historiske ferieby repræsenterer.

Projektplanen er tegnet af Schønherr Landskabsarkitekter i 2012 og omfatter bl.a. genopretning af de aksefaste pladser, torve og vejanlæg, genplantning af allétræer samt etablering af stiforløb til Mols Bjerges stisystem og de nye stier i naturparken nord for området.

Oplevelsesplads Femmøller Strand bliver fortsat udviklet med det formål at byde gæsterne på endnu bedre muligheder for aktiviteter ved kysten. Faciliteterne til denne del af projektet er tegnet af MAP ARchitects.

Realdania

Schonherr

Syddjurs Kommune lokalplaner

Kort