Femmøller by

1,5 km fra kysten ligger Femmøller by. Den har sit navn efter de fem vandmøller, der fra gammel tid har ligget her.

Mølleåen risler stadig gennem byen. Åens kraftige fald gennem landskabet ned mod havet har betydet gode vilkår for mølledrift. Men med flere vandhjul ved den samme å blev der problemer, når der var vandmangel. Der går stadig historier på egnen om de stridigheder, der af og til opstod mellem Femmøllers møllere.

Den ene af de fem vandmøller brændte ned i 1688 og blev aldrig genopført. Men mølledamme og bygninger fra de fire andre eksisterer stadig og er et besøg værd.

Midt i byen ligger egnens allerførste badehotel fra 1909 (i dag Femmøller Efterskole).

Femmby