Strandkær

Molslaboratoriet. Gården Nedre Strandkær var tidligere ejet af Karen Blixens søster, Ellen Dahl. Hun skænkede i 1951 stedet med tilhørende jorder på 150 ha til Naturhistorisk Museum i Aarhus, som etablerede Molslaboratoriet. Her forsker man i jordbundsøkologi, landskabspleje,
flora og fauna. På arealerne støtter den Danske Natur Fond et græsningsforsøg med udsætning af vildheste.

Øvre Strandkær Besøgscenter. På gården Øvre Strandkær, ligger Nationalpark Mols Bjerges flotte besøgscenter med udstilling om områdets planter, dyr og geologi. Her findes også stationen ”På sporet af Nationalparken”, hvor man på egen hånd kan gå på opdagelse som ”naturdetektiv” og gratis låne udstyr til at løse opgaverne.

Strandk