Egil Fischer

Arkitekt Egil Fischer, født 1878 udførte adskillige projekter i ind- og udland, men feriebyen ved Femmøller Strand som han påbegyndte i 1922 betragtes som hans livsværk.

Han var kendt som en aristokratisk og usædvanlig driftig og idealistisk mand. Projektet tiltrak mange visionære mennesker, og Fischer nåede i de kommende årtier at realisere en betydelig del af sin store plan.

I 1957 skænkede han arealerne til den daværende Dråby Kommune og blev efterfølgende udnævnt til æresborger.

Egil Fischer døde i 1963. Året efter blev hans urne nedsat i indviet jord ved mindesmærket med hans buste på Kirkebakken. Hans hustru, Olga Fischer levede til 2004 hvor hun blev ”genforenet” med sin mand ved busten på bakken.

EF